MYK Çalışmaları Resmi Gazetede Yayınlandı

MYK Meslek Tanımları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.


Kurumun temel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi”ni kurmak ve işletmektir.


Görsel Efekt ve Animasyon sanatçıları olarak, Sinema TV Sendikası ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, aşağıdaki mesleklerin tanımlarını MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Kurulu’ndan geçirdik ve kabul ettirdik.

Böylece mesleklerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır kıldık.


Meslek tanımlarımızı yaparken minimum meslek standartlarımızı da belirlediğimiz için gelecekte sertifika verilebilmesi için Mesleki Eğitimin(Akreditasyon) standartlarını ve ölçme/değerlendirme sürecinin önünü açmış olduk. Ulusal Yeterlilik çalışmalarını başlatmak için oluşturulan çalışma gruplarımız ANİM.İST projesi ortaklığımız ile faaliyete geçti.

Tüm hakları saklıdır.